Transitievergoeding is veranderd sinds 1 juli, wat houdt dit voor u in?

In deze tijd komt denken we allemaal wel eens aan onze baan, ons huis en onze familie. Wat gebeurt er als je ontslagen word, of als je contract niet verlengd wordt? Een van de vragen die in je zal opkomen is: “Heb ik recht op een ontslagvergoeding?”

Vanaf 1 juli hebben de meeste werknemers recht op een vergoeding bij ontslag

Tot 1 juli 2015 gold er de regel dat werknemers die ontslagen werden via een UWV werkbedrijf geen recht hadden op een ontslagvergoeding of transitievergoeding, maar werknemers die ontslagen werden via de kantonrechter konden deze vergoeding wel krijgen. Om te zorgen dat deze regel voor iedereen gelijk wordt, geldt er sinds 1 juli dat elke werknemer die minimaal twee jaar in dienst is en vervolgens ontslagen wordt, recht heeft op deze transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding geldt ook wanneer een contract na twee jaar niet meer verlengd wordt. Bijzonder aan deze regel is dat werknemers die twee jaar ziek waren en ontslagen worden, nu ook recht hebben op deze vergoeding.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

Bij alle volgende punten moet het contract minimaal twee jaar gegolden hebben.

  • De arbeidsovereenkomst is door de werkgever beëindigd.
  • Het contract voor de bepaalde tijd wordt na de bepaalde tijd niet door de werkgever verlengd.
  • De arbeidsovereenkomst wordt door de werknemer beëindigd door nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Wanneer heeft u geen recht op de transitievergoeding?

  • Wanneer de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld minder dan twaalf uur per week werkt.
  • Wanneer het contract wordt beëindigd door dat de werknemer een pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Wanneer het contract werd beëindigd door het nalaten of het ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.
  • Wanneer de werkgever failliet is verklaard.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is niet een vast bedrag. Het wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte jaren, uw leeftijd en uw loon. Voor de eerste tien jaar dat u in dienst geweest bent, heeft u recht op een derde van het maandsalaris, per dienstjaar. Vanaf het tiende jaar is de vergoeding de helft van het maandsalaris, per dienstjaar.
Wanneer u ontslagen bent op een leeftijd van vijftig jaar of ouder en heeft het contract minimaal een duur gehad van tien jaar, dan heeft u recht op een maand salaris per dienstjaar, vanaf het aantal jaren dat u de leeftijd van vijftig bereikt heeft.

Deze regeling voor 50+ werknemers geldt tot 1 januari 2020 en heeft alleen betrekking op bedrijven die meer dan 25 werknemers in dienst hebben.
Beslissingschema wel-geen transistievergoeding-final
Beslissingschema wel of geen transistievergoeding

Click Op De Image Voor Meer Informatie en Advies!